TALBOT-LAGO COUPE TYP 150 SS FIGONI & FALASCHI ´´TEARDROP´´ /schwarz/ 1937 (LIMIT 1500KS)